სხვა სავაჭრო ნიშნები

საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის პროდუქცია მსოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე წარმოდგენილია რამდენიმე უნიკალური სავაჭრო ნიშნით.

კოლხიდა ლემი ჩინებული ღვინოები ოლდ მარანი