კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

ქვემოთ განმარტებული გახლავთ, თუ როგორ იყენებს შპს „წინანდლის ძველი მარანი“ თქვენ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდით ჩვენი სერვისებით სარგებლობის დროს.

გამოყენების პირობები:

  • ადასტურებთ თქვენ სრულწლოვანებას.

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა:

ჩვენ ვზრუნავთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვაზე, ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელსაც გვიზიარებთ რეგისტრაციის დროს, არის კონფიდენციალური და არ გაიცემა მესამე მხარეზე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

 

უსაფრთხოება:

ჩვენ არ გვაქვს წვდომა თქვენს საბანკო ანგარიშებთან, საბანკო ოპერაციები ხორციელდება დაცულ სერვერზე - თიბისი ბანკის მხარდაჭერით.

 

წესების ცვლილებები:

არსებული წესები შეიძლება შეიცვალოს სახელმწიფო რგულაციების თანახმად ან სხვა აუცილებლობის შემთხვევაში. ამიტომ, გთხოვთ გადაამოწმოთ იგი პერიოდულად.

ყოველი პირობა ძალაში შედის განთავსების მომენტიდან.

 

განახლებულია 01.10.2021

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
mildiani.ge arrow up