ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას. 

პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.

ჩვენ არ ვიბრუნებთ და არ ვცვლით პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.

ჩვენ არ ვიბრუნებთ და არ ვცვლით პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ის გამოყენებულია და რაიმე მიზეზის გამო გადაწყვიტეთ უკან დაბრუნება.

ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა
mildiani.ge arrow up